پودر کراتین پیور 100 درصد دوبیس – 300 گرم

توضیحات

روش مصرف به ازای هر یک کیلوگرم وزن بدن 0٫3 گرم به مدت 3 الی 5 روز مصرف شود.

پس از آن 2 تا 5 گرم به مدت 21 روز مصرف شود.

مناسب مصرف آقایان و خانم‌ها
موارد استفاده افزایش وزن
شکل محصول پودر